Minipickers

Minipickers

Självgående elektrisk Pick & Carry-kran

Minipickers är självgående batteridrivna och radiostyrda, Pick&Carry-kranar. Pick & Carry-läget innebär att kranen kan förflytta sig samtidigt som den lyfta lasten kan hanteras, utan att behöva stabilisera sig. Den lämpar sig för arbeten i lagerlokaler eller utrymmen som är svåråtkomliga för andra kranar och där det behöver hanteras tunga laster genom dörrar. Minipickers kan även användas med Jekkos hydrauliska glaslyftar eller vakuumlyftare för hantering och montering av glasrutor. Deras mångsidighet ökas med redskap som vinschar, jibbar, och lyftbalkar.